skip to Main Content
HAKKIMIZDA

NETTSİ; bilişim sektörü alanında yazılım ArGe tasarım ve test, katma değerli çözümler geliştirme amaçlı firma işbirliği eko sistem platformu ve sistem entegratör birimleri ile tüm kamu ve özel sektör müşterilerine küresel çapta kaliteli, güvenli ve değer oluşturacak ürünler geliştirmekte, servis ve çözümler sunmaktadır.

Çözümlerimizi inceleyin ve bizimle iletişime geçin.
 

YAZILIM AR-GE

Bilişim sektöründe teknoloji, bilim ve inovasyon odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüterek küresel pazarda rekabet eden milli, yerli yazılım ürün ve servislerini geliştirmek

EKO-SİSTEM PLATFORMU

Firma iş birlikleri organize edilerek kurulacak ekosistem platformunda katma değerli ürünler ve çözümler geliştirilmesini sağlamak, platformun güçlenerek hem iç pazarda hem de dış pazarda söz sahibi olmasını gerçekleştirecek çalışmalarda bulunmak

SİSTEM ENTEGRATÖR

Geliştirilen ürünler, çözümler ve sistem entegratör yapımız ile küresel pazarda telekom, finans ve savunma sanayii kuruluşlarının ihtiyaçlarını gidermek, çalışmalarına değer katmak

ÜYELİKLERİMİZ

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi (TSGK)

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi

SAHA İstanbul

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

Bilişim sektöründe yetkin kadrosu ve eko sistem ağı ile teknoloji, bilim ve inovasyon odaklı, sektöre değer katan; ürün, servis ve çözümler geliştirir.

Merkez Adres:
Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı,
1-C blok No: 1105 Pendik / İstanbul
Ankara Ofisi:
Mahall Ankara MustafaKemal Mah. Dumlupınar Bulv.
No:274/5/F/2 Merkez Çankaya / Ankara

Telefon:
0 (216) 256 58 68

E-posta:
info@nettsi.com – bilgi@nettsi.com

Back To Top